Nyhet!

Dyk in i historien och lyssna på de levande rösterna från Norbergs förflutna och nutid. Utforska bland Rudolf "Rulle" Moods intervjuer med Norbergs invånare.

 

På biblioteket

Att lyssna till och dela varandras berättelser bidrar till gemenskap och skapar sammanhang. Norberg har ett rikt berättararv av visor och historier, men hur formas berättelser idag?  
Nu skapar Norberg sin egna berättelser. Biblioteket arrangerar berättarcaféer, författarsamtal och spännande samarbeten i berättelsens tecken.

 
Berättelser spelar en viktig roll i mänskligt samspel.  De kan uttryckas i olika former, från ord till rörelse, musik och bild. 
Möten mellan människor kan också vara en form av berättande. Genom att dela våra erfarenheter, drömmar och tankar med varandra kan vi skapa en gemensam förståelse och stärka känslan av samhörighet och tillhörighet. På biblioteket vill vi erbjuda olika former av berättande som främjar läsning, kreativitet och kulturell förståelse. 

 

Pärlan -barnens rullande bibliotek

Pärlan gör det möjligt för oss att besöka barn runt om i kommunen. Vi har bland annat besökt förskolor, fritids, badplatser, Kärrgruvan och Karbenning. Vi läser, skriver, målar, dansar och sjunger. Bara fantasin sätter gränserna. 

Norbergs unga berättar

I detta projekt fokuserar vi på de ungas berättelse. Under våren och hösten kommer deltagande ungdomar att tillsammans med professionella konstutövare få prova på att skriva, illustrera och filma sin berättelse.

Kulturkvällar

En måndag i månaden har vi Kulturkväll. Med kulturkvällar vill vi skapa ett sammanhang där människor kan mötas och dela berättelser. Vi bjuder in gäster och har öppna samtal kring kultur, litteratur och andra ämnen med lokal anknytning samt anordnar berättarcafeér.

Boktips!

Halima om de sina
Salad Hilowle

Boken är berättad från en somalisk kvinnas perspektiv och man får ta del av fotografier dagboksanteckningar och arkivmaterial.

Osebol
Marit Kapla

I "Osebol" är intervjuerna med byn Osebol i norra Värmlands invånare centrala. Intervjuerna ger en djupgående inblick i byns liv och dess invånare och speglar en rad olika teman, såsom kärlek, död, familj och barndom. Genom intervjuerna presenteras läsaren för en mängd olika perspektiv på livet och dess utmaningar och framgångar.

Farbröder
Teresa Glad

Teresa Glad har samlat in berättelser från farbröder om deras liv och erfarenheter, som presenteras i boken "Farbröder". Genom dessa berättelser, som sträcker sig över ämnen som uppväxt, död, kärlek, rädsla och den begränsade mansrollen, ges läsaren en chans att reflektera över livet och dess många utmaningar. Boken  är relevant för både barn och vuxna.

Mammorna
Alexandra Pascalidou

I boken möter du 20 mammor från Sveriges
mest utsatta områden, kända som no-go-zones.
Dessa kvinnor delar sina berättelser om
kärlek, våld och kamp. De har burit
sina barn närmast hjärtat och upplevt
både det bästa och det värsta. Boken lyfter
fram deras röster och belyser samhällets skuggsidor.
Det är en historia om moderskap, kärlek och överlevnad.

Kontakta oss

telefon

Cecilia Andersson tf Teamledare, 0223-29004

Moa Stigsdotter, projektledare 0223-291 56

Adress
e-post